TreomTre Plankehytte 2016-17 Resultater

Resultater TreomTre 2016

Årets verdige vinnere i hvert fylke er nå kåret. Hele 39 skoler har i 2016/17 deltatt i skolekonkurransen Tre omTre plankehytte og resultatene er imponerende. Les mer om konkurransen under vinnerbidragene.

Vinnerne er:

Oppland
Vinner: Biristrand skole

Akershus
Vinner: Haneborg skole

Oslo
Vinner: Årvoll skole

Østfold
Vinner: Rødsmyra skole

Vestfold
Vinner:
Andebu skole

Buskerud
Vinner: Ormåsen skole

Det var totalt 39 skoler med i årets konkurranse og det er helt tydelig at konkurransen har skapt interesse, engasjement og kreativitet. Det er store forskjeller i hvordan skolene har valgt å gjennomføre dette prosjektet. Noen har plukket ut en enkelt klasse, mens andre har engasjert hele skolen, foreldre og eksterne samarbeidspartnere. De fleste hyttene er bygget ute, noen skal bli stående, mens andre skal rives.

Som initiativtaker til TreomTre Plankehytte er Skogselskapet overveldet og svært glade for at så mange har valgt å gjøre så mye ut av oppgaven. Skogselskapet har mottatt utelukkende  positive tilbakemeldinger fra de skolene som har deltatt i konkurransen.

De mottatte bidragene har blitt vurdert etter skjønn, med vekt på følgende:

Kreativitet – 30%

Utforming av plankehytten – 40%

Teksten som beskriver plankehytten  -30%

Juryen har bestått av ansatte i Det norske Skogselskap: Adm. dir. Trygve Enger, Seniorkonsulent Tore Molteberg og Utviklingssjef Trond Lohre.

Tre om Tre Plankehytte
Solid forankret i læreplanene, enkelt å gjennomføre og ikke minst inspirerende, lærerikt og morsomt for elevene. Skogselskapet, med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB,  sørget for materialer, verktøy, sikkerhetsutstyr og en dags byggeveiledning av en representant fra Skogselskapet på hver skole.

Oppgaven gikk ut på at elevene skulle konstruere og bygge en plankehytte. Gjennom bilder og tekst har elevene dokumentert og fortalt hva de har gjort. Hovedmålet med konkurransen var  å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, snekring samt til å forstå treets egenskapet. Temaene i konkurransen er blant annet forankret i Læreplanen NAT1-03 og KHV1-01.

Konkurransen skal spre kunnskap om konstruksjon, snekring og tre som byggemateriale.  Skogselskapet vurderer resultatene og kårer en vinner i hvert fylke som deltar hvor hver vinnende skole mottar klassesett med verktøy i premie.

Initiativtakerne bak den nasjonale skolekonkurransen er Skogselskapet og Sparebankstiftelsen DnB.

I årets konkurranse er det skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oppland som deltar.

Det har vært stor spredning i hvordan skolene har løst oppgavene samt hvordan de har valgt å presentere sine svar. I tillegg til bilder av plankehyttene og en tekst hvor de beskriver den er det flere som har laget detaljerte beskrivelser av hele prosessen og dokumentert dette med bildeserier. En skole har i tillegg laget en film om prosjektet.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her

Les mer om konkurransen her