TreomTre Plankehytte 2015 resultater

Resultater TreomTre 2015

Årets verdige vinnere i hvert fylke er nå kåret. 30 skoler har høsten 2015 deltatt i skolekonkurransen Tre omTre plankehytte og resultatene er imponerende. Les mer om konkurransen under vinnerbidragene.

Vinnerne er:

Oppland: Begnadalen skole

Akershus: Jaer skole

Oslo: Majorstuen skole

Østfold: Varteig skole

Buskerud: Hønefoss skole

Vestfold: Bjerkely skole

VI GRATULERER ALLE DELTAKERE MED STRÅLENDE INNSATS OG RESULTATER!

Oppland
Vinner: Begnadalen skole

Akershus
Vinner: Jaer skole

Oslo
Vinner: Majorstuen skole

Østfold
Vinner: Varteig skole

Vestfold
Vinner: Bjerkely skole

Buskerud
Vinner: Hønefoss skole


Totalt 30 skoler deltok i årets konkurranse og det er helt tydelig at konkurransen har skapt interesse, engasjement og kreativitet. Det er store forskjeller i hvordan skolene har valgt å gjennomføre dette prosjektet. Noen har plukket ut en enkelt klasse, mens andre har engasjert hele skolen, foreldre og eksterne samarbeidspartnere. Noen har innredet, malt og pyntet hyttene. De fleste hyttene er bygget ute, noen skal bli stående, mens andre skal rives. En skole har valgt å bygge inne.

Som initiativtaker til Tre om Tre Plankehytte er Skogselskapet overveldet og svært glade for at så mange har valgt å gjøre så mye ut av oppgaven. Skogselskapet har mottatt utelukkende  positive tilbakemeldinger fra de skolene som har deltatt i konkurransen.

De mottatte bidragene har blitt vurdert etter skjønn, med vekt på følgende:
Kreativitet – 30%
Utforming av plankehytten – 40%
Teksten som beskriver plankehytten  -30%

Juryen har bestått av ansatte i Det norske Skogselskap: Adm. dir. Trygve Enger, Seniorkonsulent Tore Molteberg og Utviklingssjef Trond Lohre.

Tre om Tre Plankehytte
Solid forankret i læreplanene, enkelt å gjennomføre og ikke minst inspirerende, lærerikt og morsomt for elevene. Skogselskapet, med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB,  sørget for materialer, verktøy, sikkerhetsutstyr og en dags byggeveiledning av en representant fra Skogselskapet på hver skole.

Oppgaven gikk ut på at elevene skulle konstruere og bygge en plankehytte. Gjennom bilder og tekst har elevene dokumentert og fortalt hva de har gjort. Hovedmålet med konkurransen var  å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, snekring samt til å forstå treets egenskapet. Temaene i konkurransen er blant annet forankret i Læreplanen NAT1-03 og KHV1-01.

Konkurransen skal spre kunnskap om konstruksjon, snekring og tre som byggemateriale.  Skogselskapet vurderer resultatene og kårer en vinner i hvert fylke som deltar hvor hver vinnende skole mottar klassesett med verktøy i premie.

Initiativtakerne bak den nasjonale skolekonkurransen er Skogselskapet og Sparebankstiftelsen DnB.

I årets konkurranse er det skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oppland som har fått delta. Noen skoler har valgt å involvere hele skolen, lærere og foreldre, men andre har valgt ut enkelte klasser.

Det har vært stor spredning i hvordan skolene har løst oppgavene samt hvordan de har valgt å presentere sine svar. I tillegg til bilder av plankehyttene og en tekst hvor de beskriver den er det flere som har laget detaljerte beskrivelser av hele prosessen og dokumentert dette med bildeserier. En skole har i tillegg laget en film om prosjektet.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her

Les mer om konkurransen her