TreomTre “Hva betyr skogen for meg” 2011 resultater

TreomTre konkurranse 2011 ble avsluttet 11. juni og det kom inn rundt 1.000 bidrag fra hele landet. I tilknytning til konkurransen har Skogselskapet gjennomført rundt 140 skoleskogdager hvor nær 8.000 elever har deltatt.

Det er kåret fylkesvise vinnere, hvor skolene vinner digitale speilreflekskameraer og fotoutstyr. I tillegg ble de tre beste bidragene premiert med kameraer og fotoutstyr til elevene. Juryen ble ledet av NRK-profilen Kåre Magnus Bergh. I tillegg var avdelingsdirektør Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet, administrerende direktør Trygve Enger fra Det norske Skogselskap og Marit Venn.

I bunken av bilder og tekster ligger en unik dokumentasjon fra hele vårt langstrakte land. Konklusjonen er like klar som den er beroligende for fremtiden; den oppvoksende generasjon ser betydningen av skogen. Her er lista over vinnere:

Individuell premiering:

1. Tonje Edvardsen, Hanstad barne- og ungdomsskole, Hedmark.

2. Johannes Aasland, Veståsen skole, Akershus.

3. Victoria Haugen Anshus, Steinerskolen i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Fylkesvis premiering:

Telemark:                         Atrå barne- og ungdomsskole

Hordaland:                        Flaktveit skole

Nord-Trøndelag:                 Fosslia skole

Vest-Agder:                       Frøysland skole

Rogaland:                          Imsland skule

Oslo:                                 Kastellet skole

Østfold:                             Kirkeng skole

Vestfold:                            Mosserød skole

Buskerud:                           Nes barneskole

Aust-Agder:                        Risør barneskole

Oppland:                            Solvang skole

Sør-Trøndelag:                    Steinerskolen i Trondheim

Møre og Romsdal:                Straumsnes skole

Nordland:                           Tjongsfjord skole

Akershus:                           Veståsen

Med skog på timeplanen

Kunnskap om skogen. Aktiv og kreativ lek med tekst og bilder. Spennende konkurranse med flotte premier. Alt forankret i læreplanen og enkelt å gjennomføre. Bli med på “Tre om tre”.

Det norske Skogselskap inviterer alle landets 6.klassinger til å delta i konkurr

ansen ”Tre om tre”. Gjennom tre bilder og tre tekster skal barna fortelle oss hva som gjør skogen viktig for dem. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å bruke skogen og til å forstå skog og natur.

Les mer om konkurransen her