Om oss

Initiativtaker bak konkurransen TreOmTre konkurransene er Skogselskapet. Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.

Les mer om Skogselskapet her

Sparebankstiftelsen DNB har stått for grunnfinansiering av TreOmTre helt siden oppstarten av skolekonkurransene i 2011. Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB er nest største eier av finanskonsernet DNB, og det er utbyttet herfra som i hovedsak muliggjør gavene til allmennyttige formål.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her