Konkurranseregler

TreOmTre Spikking

Konkurransen skal være enkel å gjennomføre og bidragene enkle å sende inn. Spikk din egen figur, ta bilder og send til Skogselskapet

1. Skolekonkurransen “TreOmTre Spikking” er åpen for alle barneskoler i følgende fylker: Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold og Østfold. Det er opp til enhver skole om de involvere flere klassetrinn eller bare en klasse.

2. Tema for konkurransen er “Spikk din egen figur, send til Skogselskapet“.  Ta bilde av figurene klassen eller skolen har spikket. Det settes ingen begrensninger på  antall bilder, størrelse eller form.

3. Konkurransen gjennomføres 2018/19 og hver klasse kan sende inn ett bidrag innen innleveringsfrist som er 10. juni 2019

4. Juryen pekes ut av Det norske Skogselskap

5. Bidragene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på følgende:

– Kreativitet 30%

– Utforming av figurene 70%

6. Det norske Skogselskap kårer en vinner i vært fylke fra mottatte bidrag. Juryens avgjørelse er endelig.

7. Vinnere for hvert fylke blir premiert med premier til skolen. Premiene er klassesett med spikkekniver.

8.  Alle bidrag merkes med skolens navn. Bidragene sendes inn per mail, helst i formatene PDF eller JPG. Andre elektroniske formater kan aksepteres. Ved spørsmål – kontakt oss.

9. Skogselskapet forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt i forbindelse med utstillinger og på konkurransens internettside. I den grad det er praktisk mulig, vil bidragene bli kreditert med opphavspersonens navn.

10. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

11. Innsendere kan kun delta med bilder av figurer de selv har laget og fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.


De første 30 skolene som melder seg på får gratis:

  • Spikkeemner og mailing
  • Lån av klassesett med spikkekniver
  • En dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet