TreOmTRE

Konkurranseregler

GJELDER FOR SKOLEKONKURRANSEN 2020

TreOmTre – Hva betyr uteskole for deg?

Konkurransen skal være enkel å gjennomføre og bidragene enkle å sende inn. Ta bilde eller film og beskriv med en tekst og send til Skogselskapet.

1. Skolekonkurransen “TreOmTre – Hva betyr uteskole for deg?” er åpen for alle grunnskoler i hele Norge.  Det er opp til enhver skole om de involvere flere klassetrinn, eller bare én klasse.

2. Tema for konkurransen er “Ta bilde eller film som beskriver en skoletime eller utedag som var lærerik og gøy. Sett det sammen og send til Skogselskapet”. 

3. Konkurransen gjennomføres 6. april – 18. juni 2021 og hver skole kan sende inn sine bidrag innen innleveringsfrist som er 18. juni 2021

4. Juryen pekes ut av Det norske Skogselskap.

5. Bidragene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på følgende:

– Kreativitet 30%

– Samsvar mellom bilde og tekst 70%

6. Det norske Skogselskap kårer en vinner i vært fylke fra mottatte bidrag. Juryens avgjørelse er endelig.

7. Vinnere for hvert fylke blir premiert med premier til skolen. Premiene er en Skoleskogdag på boks

8.  Alle bidrag merkes med skolens navn, elevens navn og klasse. Bidragene sendes inn per mail, helst i formatene PDF eller JPG. Andre elektroniske formater kan aksepteres. Ved spørsmål – kontakt oss.

9. Skogselskapet forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt i forbindelse med utstillinger og på konkurransens internettside. I den grad det er praktisk mulig, vil bidragene bli kreditert med opphavspersonens navn.

10. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

11. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har tatt . Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

Konkurransen er gratis for alle skoler som ønsker å delta.