TreOmTRE

Konkurranseregler

Påskekonkurranse TreOmTre her

GJELDER FOR SKOLEKONKURRANSEN 2020

TreOmTre – Hva betyr skogen for deg?

Konkurransen skal være enkel å gjennomføre og bidragene enkle å sende inn. Ta 3 bilder, beskriv hvert bilde med en tekst og send til Skogselskapet

1. Skolekonkurransen “TreOmTre – Hva betyr skogen for deg?” er åpen for alle grunnskoler i hele Norge.  Det er opp til enhver skole om de involvere flere klassetrinn, eller bare én klasse.

2. Tema for konkurransen er “Ta tre bilder, skriv en kort tekst til hvert bilde. Sett det sammen på en side og send til Skogselskapet”. Temaene på bildene må være noe vi forbinder med skog eller noe vi kan få fra skog.

3. Konkurransen gjennomføres 1. april – 15. juni 2020 og hver skole kan sende inn sine bidrag innen innleveringsfrist som er 16. juni 2020

4. Juryen pekes ut av Det norske Skogselskap

5. Bidragene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på følgende:

– Kreativitet 30%

– Samsvar mellom bilde og tekst 70%

6. Det norske Skogselskap kårer en vinner i vært fylke fra mottatte bidrag. Juryens avgjørelse er endelig.

7. Vinnere for hvert fylke blir premiert med premier til skolen. Premiene er klassesett med spikkekniver.

8.  Alle bidrag merkes med skolens navn, elevens navn og klasse. Bidragene sendes inn per mail, helst i formatene PDF eller JPG. Andre elektroniske formater kan aksepteres. Ved spørsmål – kontakt oss.

9. Skogselskapet forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt i forbindelse med utstillinger og på konkurransens internettside. I den grad det er praktisk mulig, vil bidragene bli kreditert med opphavspersonens navn.

10. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

11. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har tatt . Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

Konkurransen er gratis for alle skoler som ønsker å delta.

Meld på din skole her