Velkommen til TreomTre skolekonkurranse

Skoleaktivitet og konkurranse 2018-19

TreOmTre Spikking

Konkuransen “TreOmTre Spikking” for skoleåret 2018-19 er nå avsluttet.

Årets TreomTre konkurranse ble avsluttet 10. juni og det hadde da blitt gjennomført spikkeopplæring for nesten 3 000 elever fra 1. til 7. klasse i grunnskolen. Det deltok 116 klasser fra Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oppland. Bak TreOm Tre Spikking står Det norske Skogselskap og Sparebankstiftelsen DNB.

TreomTre Spikking er en kombinasjon av å lære å spikke samt å ta bilder av de gjenstandene som har blitt laget. Konkurransen gikk ut på beskrive gjennom bilder hva man har lært og hva man kan lage med kniv og et tre-emne.

Det er kåret vinnere i hvert fylke, som alle vinner hvert sitt klassesett med spikkekniver.

I bunken av bilder ligger en unik dokumentasjon fra hele vårt langstrakte land. Konklusjonen er like klar som den er beroligende for fremtiden; den oppvoksende generasjon spikker med stor iver og motivasjon. De er lærevillige og finner glede i å jobbe med tre som materiale og kniv som verktøy.  Dessverre er det i dagens samfunn alt for få som har tilgang på verktøy, emner og kompetasje for å bli kjent med naturen og våre naturressurser gjennom lavterskel aktiviteter som spikking.

Her er listen over vinnere:

Oslo og Akershus: Drøbak skole

Buskerud: Skotselv skole

Vestfold: Molokollen skole

Oppland: Vindingstad skole

Østfold: Kirkelund skole

Se vinnerbidragene her


TreOmTre Spikking 2018-19

1. Lær å spikke. Spikk din egen trefigur, ta bilde og bli med i konkurransen

2. Hver klasse eller skole tar bilder av hva de har laget.

3. Send bidragene på mail til Skogselskapet og konkurrer om flotte premier til skolene.

Alle som deltar og får opplæring i spikking vil motta spikkesertifikat.

Skogen har vært viktig i generasjoner. Oldefar brukte tre til å bygge landet, bestefar brukte tre til å utvikle velferdsstaten, far brukte skogen til helse og rekreasjon. Hva vil vår neste generasjon bruke skog og tre til? Hvorfor er skogen viktig for dem?

Det norske Skogselskap og Sparebankstiftelsen DNB. inviterer grunnskoler i skoleåret 2018-19 til å delta i konkurransen ”TreOmtre Spikking”. Elevene skal lære å spikke og  gjennom bilder og en tekst fortelle hva de har gjort. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper.

Skogselskapet har 120 års erfaring og tradisjon på å spre kunnskap og grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning gjennom å arrangere skoleskogdager. Skogselskapet arrangerer årlig skoleskogdager for 10-12 000 elever og har de senere år valgt ulike temaer som prioriteres. I flere år har Skogselskapet drevet aktivitetene og konkurransene  “TreOmTre – Hva betyr skogen for meg?” og ”TreOmTre Plankehytte”. Gjennom dette har Skogselskapet utarbeidet enkle, lavterskel aktivteter for læring og undervisningsopplegg.

Undervisningsopplegg, tips til gjennomføring, konkurranseregler og nyheter om konkurransen blir å finne på disse sidene. I tillegg vil Skogselskapets ansatte landet rundt selvsagt også være behjelpelige med svar på spørsmål om konkurransen og eventuelt med gjennomføring av skoleskogdag.

De første 30 skolene som melder seg på får gratis:

– Spikkeemner og maling

– Lån av klassesett med spikkekniver

– En dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet

Meld på din skole her