Velkommen til TreOmTre 2021

gutt tar bilde av tre

Skogselskapets skoleaktivitet og konkurranse våren 2021.
Gjennom bilder eller video skal elevene fortelle om en god uteskoledag. Ta med klassen på vårens konkurranse og vær med i trekningen av fine premier.

For hvem: Elever i grunnskolen.
Mål: At elevene skal bli bevisst å at det går an å lære like mye i uteklasserom som inne, og kan dele av sine positive erfaringer rundt dette. 
Hvordan: Ta ett bilde eller filmklipp fra en skoletime ute som var gøy og lærerik. Skriv eller fortell 1-3 setninger om hvorfor dette var en bra dag.

Når: Konkurransen 6. april og pågår til 18. juni.

Premie: Vi trekker ut en vinner i hvert fylke som får en Skoleskogdag på boks. 
Landsvinneren får større premier av Skogselskapet.

Vi vil motivere barn og unge og lærere til å bruke uteskole mer aktivt i alle fag.

Forankret i lærerplan 2020
Ved å være med på konkurransen får elevene kombinere teknologi, utforske naturen, bevege seg ute og bruke kritisk tenkning. De får oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag.
Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.
logo stående med hvitt rundt 9

Skogselskapet har lang tradisjon i å spre kunnskap og grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning blant annet i skolene. Hvert år arrangerer Skogselskapet skoleskogdager for ca. 10 000 barn. Vi har opplegg som vi har erfart fungerer bra for skoledager i både røde, gule og grønne smittevernsituasjoner.