Velkommen til TreOmTre 2020

Skogselskapets skoleaktivitet og konkurranse våren 2020

Resultater TreOmTre: Hva betyr skogen for deg?

TreomTre konkurransen 2020 ble avsluttet 20. juni 2020 og det kom inn over 700  bidrag fra store deler av landet. 19 skoler har vært med på denne aktiviteten våren 2020.

Det er kåret fylkesvise vinnere, hvor skolene vinner klassesett med spikkekniver. Juryen ble ledet av administrerende direktør Trygve Enger i Det norske Skogselskap. I tillegg var  redaktør fra Norsk Skogbruk Line Venn, journalist Johs Bjørndal og Ola Gram Dæhlen, May-Sylvi Skinnerlien og Tore Molteberg fra Skogselskapet med i juryen.

I bunken av bilder og tekster ligger en unik dokumentasjon fra hele vårt langstrakte land. Konklusjonen er like klar som den er beroligende for fremtiden; den oppvoksende generasjon ser betydningen av skogen. Her er listen over vinnere:

 

Trykk på navnene for å se bidragene

Fylkesvis premiering:

Nordland: Victor og Mathea, Hemnesberget skole

Møre og Romsdal: Emil Dreyer,  Tornes skole

Vestfold: Hauk Holmsve,  Midtbygda Skole

Rogaland: Erlend Askildsen Tjønn,  Grannes Skole

Agder:  Tomine,  Kvarstein skole

Viken: Marina Fundingsland,  Hvittingfoss skole

Innlandet: Ørjan Sørmoen Dajani, Nord-Aurdal barneskole

Trøndelag: Dorothea Tuula,  Tomter Snåsa skole

 

 

Om TreOmTre: Hva betyr skogen for deg?

Gjennom tre bilder og tre tekster skal elevene fortelle oss hva skogen betyr for dem. Ta med klassen på vårens konkurranse som kan gjennomføres hjemme.

gutt tar bilde av tre

For hvem: Elever i grunnskolen.
Mål: At elevene skal bli bedre kjent med skogen. Fortellerglede gjennom tekst og bilder, kunnskap gjennom undervisning – også fjernundervisning.
Hvordan: Ta tre bilder, skriv en kort tekst til hvert bilde. Sett det sammen på en side og send til Skogselskapet.

Når: Konkurransen pågikk i perioden 1. april – 20. juni 2020.

Premie: Det kåres en vinner i hvert fylke og skolen som vinner vil motta et klassesett med spikkekniver fra Skogselskapet.

Vi vil motivere barn og unge til å bruke naturen og til å reflektere over skogens betydning.  Denne aktiviteten kan elevene gjennomføre i sitt nærområde, gjerne sammen med sine foreldre. Elevene trenger ikke tilgang til skog for ta bilder. Finn en park eller noen trær i nærområdet. 

Lærerplan 2020
Ved å være med på konkurransen får elevene kombinere teknologi, utforske naturen, bevege seg ute og bruke kritisk tenkning. De får oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag.
Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.
logo stående med hvitt rundt 9

Skogselskapet har lang tradisjon i å spre kunnskap og grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning blant annet i skolene. Hvert år arrangerer Skogselskapet skoleskogdager for over 10 000 barn, men nå i 2020 lar dette seg ikke gjøre grunnet situasjonen med coronaviruset. Vi har derfor lansert skolekonkurransen  TreOmTre – Hva betyr skogen for deg.

Skolekonkurransen TreOmTre – Hva betyr skogen for deg ble første gang arrangert skoleåret 2011-12. Se resultatene og bli inspirert her.